Pakendiregister:
Pakendiregister
  • EESTI JÄÄTMEKÄITLUSE ÜLEVAADE 2008-2010, Pakendijäätmed lk 18-23
  • EESTI JÄÄTMEKÄITLUSE ÜLEVAADE 2006-2007, Pakendijäätmed lk 18
  • Pakendijäätmete taaskasutamine 2004-2016
  • Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuring